163.ОУ " Черноризец Храбър "

Отлични резултати от националното състезание, „Стъпала на знанието. Български език и литература 5 – 12 клас“

 Излязоха резултатите от националното състезание, „Стъпала на знанието. Български език илитература 5 – 12 клас“ .То се проведе в три кръга и в него участваха 1052 петокласници и 1215 седмокласници от цялата страна.  Радостни сме да споделим, че за последния кръг се класирахаа учениците Михаела Карацанова – 5. В клас, и Румен Литов,  Дениз Антонова и Димо Димов – 7.б клас, които нафиналния кръг се представиха отлично и постигнаха максимален брой точки – 50. Учениците получиха грамоти, подписани от проф. Валери Стефанов – декан на факултет „Славянски филологии“ в СУ „ Климент Охридски“.
    Заслуга  за престижното  класиране има и г-жа Венета Петкова, ст.учител по български език.
Горе