163.ОУ " Черноризец Храбър "

Мобилност по проект “ Ние се пазим Земята“ пo програма „Еразъм+“

От 19.05. до 24.05.2019г., в гр.Тихи, Република Полша,  се проведе третата среща по проект с  №2018-TR01-KA229-058054-2 /01.09.2018г., по програма Еразъм+.  От българска страна в срещата участваха Катя Дойнова- директор, Методи Стоянов-координатор на проекта, Маргарита Гайдарова и Руска Лалчева-старши учители  в начаен етап и учениците Александър Ценков-3а клас, Йордан Йончев-3б клас и Виктор Трендафилов-3в клас. Бяхме посрещнати топло и сърдечно.

Домакините от полското начално училище „Генерал Жерзи Зиетек“, избраха като основна тема на срещата дейности свързани с пчелите и значението им за опазване на растителния и животинския свят на Земята.  В програмата по посрещането учениците драматизираха  история,  в която от  Земята,  изчезват пчелите и какво  е необходимо да прави човек, за да  запази медоносните кошери.  По стените на коридорите и на  класните стаи, децата и учителите, бяха поставили  различни табла за опазване на чистотата на водата, въздуха и организмовия свят.   В дните на мобилността бяха организирани занимания във водния парк в Тихи, в зоопарка до замъка Псчина и  в музея на пчелата в Камианна. Посетихме Краков и Аушвиц.

Въпреки проливните дъждове програмата бе изпълнена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горе