163.ОУ " Черноризец Храбър "

Хубавата вест

С радост споделяме, че за трети път нашето училище  спечели  проект по програма „Еразъм+“ дейност К1 -училищно обучение. Проекта е на тема „Да подкрепим децата със специални образователни потрбности при интегрирането им в учебните дейности“. Работата по новия проект ще започне през следващата учебна година.

Пожелаваме успех на екипа на проекта!

Горе