163.ОУ " Черноризец Храбър "

Денят на Земята

Във връзка с Денят на Земята-22.04., по идея на г-жа Лорита Радева, председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори в  Столичния общински съвет, учениците от началния етап,  участваха в наторяване на дърветата и цветята в двора с компост.

 

Горе