163.ОУ " Черноризец Храбър "

Отлични резултати на ученици от олимпиади и състезания за учебната 2018/2019г.

С радост и гордост споделяме резултатите от на учениците в 163.ОУ на олимпиадите и националните състезания  организирани от Министерството на образованието по заповед №РД09-2686/20.09.2019г.

Европейско кенгуру

 I. клас

1.Калояна Цанкова   –    78т. от възможни 100т

2.Ема Станимирова  –    69 т. от възможни 100т

3.Лъчезар Стоилов   –    68 т. от възможни 100т

II. клас

Адел  Вайдин        –    60т. от възможни 100т

III. клас

1.Виктор  Николов –  69т. от възможни 100т

V. и VI. клас

 1. Нико Филип – 100т. от възможни 100т
 2. Михаела Цанкова – 70т. от възможни 100т
 3. Андрея Пенчева – 64т. от възможни 100т

4.Сияна  Пламенова – 60т. от възможни 100т

VII. клас

Веско Веселинов – 79т. от възможни 100т

 Олимпиада по география-– областен кръг

1.Михаела Карацанова, 5в клас -164,5 точки

(Михаела е четвърта в София)

2.Габриела Христова, 5а клас – 130 точки

3.Магдалена Христова, 5а клас  -113,5 точки

4.Стефани Челенкова, 6а клас, 129 точки

Олимпиада по история и цивилизация -– областен кръг

1.Михаела Карацанова61,26 – ІV място от София-град.

2.Румен Литов ,7 б клас – 59 точки

 Олимпиада по български език и литература – областен кръг

Михаела Карацанова,5в клас – 25 точки от възможни 30т.

Националното състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература“

Първи кръг

 1. Румен Литов ,7 б клас- 50 точки от възможни 50т
 2. Михаела Карацанова,5в клас- 48 точки от възможни 50т.
 3. Веско Спасов , 7 б клас- 46 точки от възможни 50т
 4. Дениз Антонова , 7 б клас-46 точки от възможни 50т
 5. Димо Димов , 7 б клас- 46 точки от възможни 50т
 6. Ивайла Стаменова, 7 а клас- 46 точки от възможни 50т
 7. Никола Димитров,7 а клас- 46 точки от възможни 50т

    Втори кръг

 1. Дениз Антонова, 7 б клас- 48 точки от възможни 50т
 2. Румен Литов, 7 б клас- 47 точки от възможни 50т
 3. Димо Димов, 7 б клас- 47 точки от възможни 50т
 4. Михаела Карацанова, 5в клас- 46 точки от възможни 50т.

 

 

Горе