163.ОУ " Черноризец Храбър "

Гласът на децата в Дружба

На 19.03.2019г., в 108.СУ „Никола Беловеждов“, се проведе първия районен междуучилищен иновационен лагер под мотото „Гласът на децата в Дружба“, за да насърчи учениците да изразят своите потребности и виждане на тема „Мотивация за учене“. Събитието е организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към район „Искър“, с председател г-н Ивайло Цеков, кмет на района. Участваха   шест  отбора от по пет деца – ученици от VI. и VII. клас от 6 училища в район „Искър“ – 108. СУ, 69. СУ, 68. СУ, 4. ОУ, 150. ОУ и 163. ОУ .

От нащето училище участваха учениците от VIа клас- Анна Младенова,Илия Гранчулов,Лозан Лозанов, Сияна Соракова и Стилиян Христов с класния си ръководител – г-жа Йорданка Ненкова.

Иновационният лагер е създаден по формат на организацията „Джуниър Ачийвмънт – България“. Задачата на отборите е , по нетрадиционен начин да изразят идеята си, как биха накарали Иванчо от ж.к. „Дружба“, да започне да участва активно в час.  Той е  будно дете с интерес към технологиите и музика,но посещава училище само, за да не го изключат. Шестте отбора показаха напълно различен подход на изразяване. Някои направиха анкета, други пяха песни, отговаряха на въпроси на „учители“, правиха компютърни презентации и пр. След това отговаряха на въпроси на журито в четиричленен състав . Отборите бяха комбинирани от ученици от различните училища. Проявата  бе отлично организирана  и  много се хареса от всички ученици. Благодарим на учениците ни и г-жа Ненкова за отличното представяне на училището.  Споделяме снимки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горе