163.ОУ " Черноризец Храбър "

Онлайн обучение посветено на кибертомоза

За 9-та поредна година ние от фондация „Човек Плюс” в партньорство със секция „Психология в Образованието” на Дружеството на психолозите в България, предлагаме на училищата и ДГ в цялата страна, а в нашия конкретен случай – на преподавателите в 163. ОУ – заедно да  отбележим Денят на Розовата Фланелка – Международния Ден срещу Тормоза и насилието в училище, който се провежда ежегодно в последната сряда на февруариГлобалната тема през тази година е  „Кибертормоза (Cyberbullying). Глобални организатори са https://www.pinkshirtday.ca/.

За да сме ви максимално полезни за да можем да отбележим заедно  това събитие по един ефективен и интересен за учениците начин ви предлагаме да участвате в двата наши специални уебинара– единият за Традиционния тормоз (на 7-8.02.), а другият за Кибер-тормоза и кибер-зависимостите (на 11-12.02.). Начало 18 ч. в платформата Zoom.

  1. От съдържателнагледна точка, в двата ни уебинара на 7-8.02 и на 11-12.02.2019 г. ще получите следната информация свързана с оценяването и справянето с традиционния и кибертормоза:

1.1.  в уебинара на 7-8.02.2019 г. посветен на Традиционния тормоз и насилие в общо 8 модула:

– ще представим обобщение на над 30-годишния международен опит в тази важна област
– на основата на този опит ще представим основните компоненти на ефективна училищна система

– ще представим пакет от 18 кратки международно утвърдени методики за оценяване на тормоза

– ще ви предоставим Наръчник за концептуализация и ефективни практики спрямо тормоза

– ще представим няколко добри практики за отбелязване на Деня на Розовата фланелка

По отношение на предоставянето на пакета от 18 методики за оценяване на тормоза виж по-долу

По-конкретно – 1 и 2 модули са посветени на Концептуалните подходи към този важен проблем и ефективните начини за справяне с него;  3,4,5,6,7 модули са посветени на представянето на пакета от 18 международно утвърдени скрийнингови и диагностични Методики за оценяване на тормоза и насилието в училище, а 8-ия модул – на някои популярни у нас и в чужбина начини и Форми за отбелязване на Деня на Розовата Фланелка на 27.02.2019.

1.2.  в уебинара на 11-12.02.2019 г. посветен на Кибертормоза и киберзависимостите в 8 модула:

– ще представим обширна (32-стр.) студия за натрупания опит в тази актуална област

– ще представим наше изследване по тази тема и ви каним да участвате в Национално такова
– ще представим пакет от 10 кратки международно утвърдени методики за оценяване на

кибертормоза, киберзависимостите и киберактивността

– ще представим някои подходи за справяне с кибертормоза и киберзависимостите

– ще представим няколко добри практики за отбелязване на Деня на Розовата фланелка

По отношение на предоставянето на пакета от 10 методики за оценяване на кибертормоза виж по-долу

Разпределението на съдържанието на уебинара по 8-те модула следва структурата изложена по-горе за уебинара за традиционния тормоз

Ако желаете, можете да се включите в нашето Национално изследване на кибертормоза и киберзависимостите сред учениците у нас.

  1. От организационнагледна точка, уебинарът/ите ни са 16-часови (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрени са от МОН и носят 1 квалификационен кредит.  Уебинарът/ите се провежда/т в присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарите се провеждат в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъдат издадени удостоверения за квалификационни кредити.

Ако дните или часовете не са ви удобни – има опция да получите видеозапис на уебинарите.

  1. От финансова гледна точка, специално за преподавателите и родителите от 163 ОУ уебинара е безплатен(иначе базисната цена на всеки от двата уебинара е по 58 лв., а 2-та пакета от методики са съответно 120 и 90 лв.), тъй като той се провежда от психолога на 163. ОУ – Панайот Рандев.

Обръщаме ви внимание, че по международни и български представителни изследвания, около 1/3 от учениците са били обект или са участвали в прояви на тормоз и насилие в училище, т.е. това е масов и важен проблем.

По-долу ви даваме хиперлинкове за достъп до 4-те модула от 1-ия ден на уебинара посветен на оценяването и справянето с Традиционния тормоз.

  1.   хиперлинк за модул 1 от 18 ч. – https://zoom.us/j/953906938   (953-906-938)
  2. хиперлинк за модул 2 от 19 ч. – https://zoom.us/j/191982723   (191-982-723)
  3.   хиперлинк за модул 3 от 20 ч. – https://zoom.us/j/666883839   (666-883-839)
  4. хиперлинк за модул 4 от 21 ч. – https://zoom.us/j/254927264   (254-927-264)

ВАЖНО!   Моля, включвайте се в Zoom  ТОЧНО в часа (18:00, 19:00 и  т.н.), а не по-рано, защото се „изяжда“ от времето на съответната 40-минутна сесия на уебинара, когато се включат 2-ма и повече участника преди точния час.

Хиперлинкове за останалите 3 дни на нашите два уебинара ще ви изпращаме по обед на съответните дни – 8.02., 11.02. и 12.02.2019.

 

Ще се радваме да ви партнираме и да сме ви полезни във вашата работа.

 

С уважение,

Панайот Рандев – ръководител на фондация „Човек Плюс” и Институт Ре-Генезис – 2007 г., 

– член на Дружеството на Психолозите в България (ДПБ) от 1987 г. – рег. № BG-RP 0528
– председател на секция «Позитивна психология» и координатор на секция «Психология в Образованието» към ДПБ
– член на международни професионални организации и мрежи (напр. IPPA, ENPP, ISPA, EAWOP)
– член на Съюза на Учените в България – секция «Педагогика и психология»
– член на Обществения съвет към РУО – София-град  и  координатор на АППО и ЗИА

– психолог на 163. ОУ

 

Горе