163.ОУ " Черноризец Храбър "

Гордеем се с успехите ви !

На 28.01.2019г., в изпълнение на  чл. 79 ал.1 от Правилника за дейността на 163. ОУ,  Педагогическият съвет реши :

1. Награждава с похвала  пред класа  и вписване в ученическата книжка, за постигнати отлични резултати  в учебната дейност и активно участие в живота на паралелката, следните ученици:

Габриела Шуманова-4.а клас

Станислав Иванов- 4.а клас

Никол Иванова-4.б клас

Натали Томова-4.в клас

Александра Миткова- 4.г клас

Стефани Иванова- 4.г клас

2.  Награждава с похвална грамота  за постигнати изключителни успехи  в учебната дейност и в живота на училищната общност, следните ученици:

Виктория Литова – 5.б клас

Михаил Атанасов – 5.б клас

Михаела Карацанова -5.в клас

Стефани Челенкова –6.а клас

Сиана Соракова – 6.а клас

Нико Анастасиу – 6.а клас

Деница Димитрова – 6.а клас

Ралица Раева- 6.б клас

Калоян Сотиров- 7.а клас

Румен Литов- 7.б клас

Пожелаваме успехите на нашите отличници да продължат ! Нека  повече деца от училището да  заслужат награди !

 

Горе