163.ОУ " Черноризец Храбър "

Униформено облекло

Със съдействието на училищното настоятелство и родителите на учениците от 163.ОУ, децата имат и носят новото униформено облекло. Усилията дават резултат.   С радост споделяме първите изпратени снимки,  от г-жа Рени Радева, класен ръководител на 5а клас и г-жа Невена Трендафилова, класен ръководител на 6б клас, на които класовете са с униформа.

 

Горе