163.ОУ " Черноризец Храбър "

Ние се грижим за нашата планета_1

Тази година започнахме интересен  проект по програма „Еразъм+“ , дейност К2.  Името му е  „We care about our planet“.  Това е междуучилищен проект.  В него работим с още 5 училища. Това са  начално училище от район Етисмегут , гр.Анкара, Р Турция /координатор по проекта/,  основно училище от  гр. Тихи, Южна  Полша; начално училище от гр.Никозия, Р Кипър; начално училище от гр.Халкидики, Р Гърция; средно училище в гр. Плоещ, Р Румъния .

Срокът за работа по проекта е 24 месеца  от 01.09.2018г. до 31.08.2020г. Максималния размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 25376 евро.  Целевата група са ученици от 7 до 12 години.

Дейностите по проекта са разпределени по месеци.

През м. септември в сайта на проекта  https://padlet.com/turkkenterasmus/1pu26e5cj5jw , всички участници представиха своите страни, градове и училища. На 26.09.2018г. отбелязахме и международния ден на езиците. В часовете по английски език на г-н Методи Стоянов, координатор по проекта, учениците се запознаха и научиха поздрави на езиците на страните участници. 

През месец октомври учениците от третите класове работиха върху логото на проекта.

 

Предстои първата партньорска среща на  училищата с домакинство  на координатора на проекта  -начално училище  от район Етисмегут , гр.Анкара. Тя ще се проведе от 25.11. до 30.11.2018г.  В нея ще участват Катя  Дойнова -ръководител на проекта, Методи Стоянов- координатор, Стоянка Пейчева и Паулина Дякова, членове на екипа по проекта.

През м. ноември учениците изработват посланника на проекта-кукла, която ще пътува до всички училища и ще събира снимки и впечатления. Те попълват и  въпросник, свързан с грижите, които полагаме за опазване на околната среда.

Линка е   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczK9j0jBx14Y6YS1jcx8ClJVga7VixUtCoh07v60unuP0BuA/viewform

 

 

 

 

 

 

 

Горе