163.ОУ " Черноризец Храбър "

Делото на народните будители е живо !

Днес, 31.10.2018г., в часа по български език и литература при г-жа Маргарита Гайдарова, учениците от  3а клас изнесоха открит урок за народните будители пред децата от 3б и 3в класове. Те бяха подготвили откъси от произведения на Пайсий Хилендарски, Иван Вазов, Любен Каравелов, Христо Ботев , Петко и Пенчо Славейкови.

Часът започна с кратка биография на Отец Паисий и откъс от „История славянобългарска“. Последва откъс от романа „Под игото“ на Вазов и представяне на проектната работа на екипите за Любен Каравелов и баща и син Славейкови.

С много желание и усърдие учениците представиха своят труд.

Часът завърши със стихотворението на Петко Славейков към сина му.

Пенчо бре, чети!

Пенчо не чете.

Пенчо, работи!

Пенчо пак не ще.

Пенча го мързи,

гледа да лежи,

ходи, та се май,

търси да играй.

Време се мина,

Пенчо порасна,

иска да яде,

няма откъде.

1888г.

Горе