163.ОУ " Черноризец Храбър "

Организация на състезанието „Математика без граници“

Есенният кръг на състезанието“Математика без граници“ ще се проведе на     23.10.2018 г. /вторник/    от 13 до 14 часа в училището.

Такса-6 лв.  Записване и заплащане –до края на седмицата/12.10.2018 г./ при

Недялка Алексиева-ст.учител в начален етап. тел: 0899 625 255

Горе