163.ОУ " Черноризец Храбър "

Kосмическо сафари от Европейската нощ на учените

Събитието се състоя на 28.09.2018 г. /петък/ от 16:00 часа в зала 018 на Факултета по математика и информатика на СУ „Св.Климент Охридски“ и представи експеримент с ученици 4-6 клас (10-12 год.), сред които и деца на бежанци, учители и родители предлагащ съвременни методи и средства за преподаване и учене на природни, технически, инженерни и математически науки (STEM) чрез съчетаване на класически средства (звездни карти), изследователски подход на учене (DojoIBL система), виртуална реалност (Google Cardboard – очила за виртуална реалност), интерактивни методи и инструменти (интерактивна бяла дъска).

Учениците от 5 б, 5 в и 6 а клас  се включиха в  мероприятието. Те  имаха роля на учени и се справиха  отлично. Получиха много благодарности. Ръководител: Елена Маринова – ст. учител по математика

НАУКА И ИЗКУСТВО

Какво е наука?
Какво е изкуство?
Едното е мисьл,
другото чувство.
Едното — истина за тази Вселена.
другото – истина, в душата родена!

акд. Румен Цанев

 

Горе