163.ОУ " Черноризец Храбър "

Национална програма „По-здрави деца“

От м.10.2018г., 219 ученици от първи до трети клас ще участват в програмата

„По-здрави деца“. В нея, до м.12.2018г., са описани различни дейности посочени в прикрепения файл.

„По-здрави деца“- правила

 

Горе