163.ОУ " Черноризец Храбър "

ДАЗД пита децата на България

Уважаеми родители,

На този  линк

https://sacp.government.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

Държавната агенция за закрила на децата прави анкета с учениците  със срок 01.10.2018г.

Моля   заедно с вашето дете да отговорите на  въпросите.

Очаквам да съдействате.

К.Дойнова

 

Горе