163.ОУ " Черноризец Храбър "

Поздравителни адреси за началото на учебната година

От председателя на Народното събрание

От кмета на район “ Искър“

От Държавна агенция за закрила на детето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горе