163.ОУ " Черноризец Храбър "

Откриване на учебната 2018/2019 учебна година и предстояща родителска среща

Скъпи ученици,

Уважаеми родители ,

На 17.09.2018г. от 9.30ч. ще открием тържествено новата учебна година.

Очакваме ви 9.10ч. в двора на училището.

На 20.09.2018г. от 18.00ч.  ще се проведе проведе родителска среща за учениците от II.-VII.клас при следния дневен ред:

Първа част – 18.00ч.-18.20ч., в актовата зала

1.Oрганизация на учебната 2018/2019г.

2.Представяне на УН и ОС

3.Психологическа подкрепа в училище.

4.Извънкласни дейности, платени от родителите

Втора част- 18.30ч.-19.30ч. Среща по класове

1. Указания от класните ръководители

2. Представяне на преподавателите.

 

 

Горе