163.ОУ " Черноризец Храбър "

Покана за родителска среща

Уважаеми родители,

На 11.09.2018г.,  от 18.30ч.,  ще се проведе родителска среща за децата от подготвителна група и учениците от първи клас,   в две части:

  • от 18.15ч. до 18.30ч.  обща родителска среща в актовата зала с дневен ред:
  1. Организация на учебната 2018/2019г.
  2. Извънкласни дейности
  3. Представяне на Обществения съвет и училищното настоятелство
  • от 18.35ч.  до 19.45ч.   среща по класове

Очакваме ви.

Горе