163.ОУ " Черноризец Храбър "

Квалификация на учители по проект от програма „Еразъм +“ дейност К1 в Малта

От 23 юли до 4 август 2018г.,  по проект № 2018-1-BG01-KA101-047336 „Надграждане на професионалните умения за интегрирането на английския език в съдържанието на уроците от начален етап“ , в гр. Сент Джулиънс, Малта,  се проведе обучение на 7 учители.  В ETI ,  / Международен институт за   езиково  обучение  /, участниците:  Методи Стоянов, Румяна Караваневска, Галя Божкова, Славена Иванова, Джулиана Бранкова, Мария Чортова и Катя Дойнова  се квалифицираха в методиката на обучение по английски език- CLIL . При нея  чрез английския език  учениците усвояват  уменията за търсене на информация, използвайки езика като средство . Това помага за интегриране на  учебно съдържание от различни учебни предмети.  Използват се  IT свободни инструменти от Интернет,ориентирани към трите основни части на учебния час:   „Подготовка на урока“ , „Представяне на урока“  и „Оценяване“.

Наученото в курса  ще бъде използвано в учебните часове . То ще бъде  споделено с други учители  от 163.ОУ и   от други  училища в район  “ Искър“.

В културната програма на курса бе включено посещение на гр.Валета-столица на Малта и остров Гозо.

Снимка 1 – Учебно занимание

Снимка 2- Участниците в курса

Снимка 3-Изглед от Валета

Снимка 4-Изглед от остров Гозо

Снимка 5- Любители на гмуркането в морето

 

 

 

Горе