163.ОУ " Черноризец Храбър "

Свободни места за ученици за учебната 2018/2019г.

163.ОУ обявява свободни места за ученици за учебната 2018/2019г. както следва:

III. клас    –  1  свободно място

IV. клас    –   8  свободни места

V. клас     –   6  свободни места

VI.клас   –    2  свободни места

VII. клас –    8  свободни места

Горе