163.ОУ " Черноризец Храбър "

Конкурс за извънкласни дейности за 2018/2019г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПЛАТЕНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА  УЧЕБНИТЕ  2018/2019г, 2019/2020 и 2020/2021 съгласно чл.4 от ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, в сила от 06.04.2017г. изменени и допълнени на 15.03.2018г.  и решение на ПС с протокол № 9/22.06.2018г. на 163. ОУ „Черноризец Храбър““.

  • Народни танци  1-7 клас

Срокът се удължава до 10.07.2018г. вкл.

Подробности в приложените линкове:

Dogovor_IZVANKLASNI_2018_2019

Konkurs_izvanklasni_2018_2019

Горе