163.ОУ " Черноризец Храбър "

Първо класиране на ученици в първи клас за 2018/2019 учебна година

Уважаеми родители,

След записване на детето в първи клас oт 05.06.2018г. до 07.06.2018г., с цел балансирано разпределение на учениците по паралелки,

от 6.06.2018г. до 8.06.2018г. , по график,  ще се проведе входно събеседване с детето за  училищна готовност.

Уважаеми родители, напомняме Ви, че задължително се предоставя и оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

Списък на учениците приети в 163.ОУ_ първо класиране.

Горе