163.ОУ " Черноризец Храбър "

На театър в час по български език и литература

В семицата от 14 до 18.05.2018г. , г-жа Виолета Тасева-ст.учител по български език и литература, направи проверка на едно интересно домашно. По  темата  „На театър в час “ , учениците от 5.а и 5.б клас работиха сами. Целта бе те самостоятелно да сформират екипи по интереси, да изберат текста за драматизация, да изработят куклите и декорите.Малките кукловоди представиха приказки на различни народи. Освен екипни имаше и индивидуални изпълнения, както и танцови  представяния – индивидуални  и групови.

Споделяме снимки от  тези интересни часове.

dav

dav

dav

Горе