163.ОУ " Черноризец Храбър "

Отличия в конкурс по Информационни технологии на тема „Богатствата на Земята и човешкият прогрес – 2018“

  В конкурса по Информационни технологии на тема  „Богатствата на Земята и човешкият прогрес - 2018“,
проведен от Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“ - гр. София,
 учениците от нашето училище се оличиха. Споделяме с радост резултатите им:
Раздел „Компютърна презентация“

Възрастова група 5ти-8ми клас

I награда – Владимир Мирославов Василев, VIIкл., 163.ОУ „Черноризец Храбър“ – гр. София

II награда – Николай Николов Стойков,VIIкл.,163.ОУ „Черноризец Храбър“ – гр. София

III награда – Даниела Атанасова Данчева, VIIкл., 163.ОУ „Черноризец Храбър“ – гр. София 
  Учениците сас консултирани и подкрепяни от инж.Рени Радева- ст.учител по ИТ

Резултатите от конкурса са публикувани в сайта на Университета (mgu.bg). 
Горди сме с постиженията на учениците и учителя им.


Горе