163.ОУ " Черноризец Храбър "

Международен ден на светлината- 16.05.2018г.

За първи път, ние, общността от ученици,учители и родители  от 163.ОУ,  ще се включим със събитие посветено на Международния ден на светлината, под егидата на ЮНЕСКО.  Това е изложба на детски рисунки и модели на Слънчевата система изработени от учениците от I.-VII. клас в часовете по Изобразително изкуство или като домашни задачи за часовете по Човек и природа. Изложбата ще бъде открита на 14.05.2018г. и до 18.05.2018г. ,  ще е отворена за посещение. Рисунките и моделите ще бъдат подредени в актовата зала на училището. Организатор и куратор на събитието е г-жа Маргарита Пактиавал- учител в начален етап.

На 16.05.2018г., отличените рисунки и модели ще бъдат наградени от директора на училището -г-жа Катя Дойнова.

Целта на международния ден е да се фокусира вниманието на всички хора върху значението на светлината за живота на планетата Земя, за ролята и в науката, културата, изкуството и образованието. Обединени под общата тема за светлината, хора от различни възрасти- малки и големи,   с различни професии от цял свят ,

ще участват в дейности, които показват как науката, технологиите,  изкуството и културата допринасят за постигането на целите на ЮНЕСКО -образование, равенство, мир.

 
 
Горе