163.ОУ " Черноризец Храбър "

Радостна новина

163.ОУ  спечели  проект по програма  “ Еразъм +“, дейност К1 за 2018г.  Щастливи сме да съобщим,че проекта „Надграждане на професионалните умения за интегриране на английския език в съдържанието на уроците от начален етап “ от ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ , сектор „Училищно образование“ е одобрен за финансиране  от Центъра за развитие на човешките ресурси . На проектното предложение са присъдени 93 точки от 100 възможни и субсидията е 17 815 евро.

В екипа,който написа проектното предложение работиха  -Методи Стоянов, Румяна Караваневска, Галя Божкова, Славена Иванова, Катя Дойнова.

Проекта е насочен към квалификацията на  7 учители. Тя ще се проведе от обучителния институт Executive Training Institute (ETI) в Малта през лятото на 2018г.

Очакваме като резултат от проекта  7 учители:

1. Да  подобрят уменията си да прилагат усвоените компетентности със средствата на чуждия език.

2.Да се  модернизира обучението в училище, като в уроците по различни предмети се използват придобитите умения.

3. Да формира устойчив интерес у учениците към света на познанието и ще се индивидуализира работата с децата, които изпитват затруднение при учене.
4. Да  се стимулира креативното мислене у учениците чрез участие в различни езикови състезания.

5. Да се намали напрежението в учебния час
6. Да се подобри текущия контрол върху успеваемостта на учениците и увереността им при учене.
7. Да се визуализира напредъка в учебния процес.

Да ни е честит и успешен новия спечелен проект !

Горе