163.ОУ " Черноризец Храбър "

Великденски училищния двор

На 30 и 31.03.2018г.,  в подножието на  светлите великденски празници, училищния екип – училищно ръководство,  учители,  ученици и непедагогически персонал, заедно със съдействието и подкрепата на училищното настоятелство и родителите, случихме проявата- засаждане на дървета, храсти и тревисти  растения и почистване на оградата от паразитни храсти.  При хубаво време и добра организация, деца и възрастни, се докоснаха до  Земята и усетиха нейната пролетна мощ.

БЛАГО   ДАРИМ на всички, които вложиха своя принос за хубавия, великденски вид на училищния двор !

Катя Дойнова

Снимки- Георги Христов

Горе