163.ОУ " Черноризец Храбър "

Семично разписание за часовете за втория срок на 2017/2018г.

Уважами ученици и родители,

В сайта в рубрика Организация на учебния процес,  е качено новото седмично разписание от 07.02.2018г. за учениците от начален и прогимназиален клас.

 

Горе