163.ОУ " Черноризец Храбър "

19-ти Софийски Математически Турнир-СМТ

В събота, 18 ноември, ще се проведе 19-ти Софийски Математически Турнир. В нашето училище ще участват ученици от II. до  VII.  клас .
Записването за СМТ 2017 става чрез  класните ръководители за учениците от   II-IV  клас. За учениците от прогимназия, записването става от учителите по математика.  Срокът е 16.11.2017г. Такса за участие -8 лв.

Броят на задачите за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор ( от 4 възможни), две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава подробно от състезателите.

 Времетраенето на състезанието за учениците  от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).
Записаните ученици идват в училище в 10.30ч. В 10.45ч. заемат местата в залите.

Актуална информация и новини ще намерите в специалната тема във форума  за Софийски Математически Турнир 2017.

Горе