163.ОУ " Черноризец Храбър "

Ученически съвет

На 19.10.2017г. се учреди  Ученическия съвет на 163.ОУ.  Класовете от 4. до 7. излъчиха свои представители. В първото заседание  Ученическият съвет  прие Правилник за дейността си и избра  за председател – Димо Димов от 6.б клас и зам. председател  Даниел Станковски от 5.б клас. Г-н Светлин Спасов- учител по музика, подготви Правилника на Ученическия съвет, консултиран с Училищното настоятелство и Педагогическия съвет. Г-н Марио Вълчев,педагогически съветник на 163.ОУ , ще ръководи работата на съвета.

Гости на заседанието бяха г-жа Катя Дойнова- директор на 163.ОУ, г-н Панайот Рандев- психолог и г-жа Виолета Лазова- родител, член на Училищното настоятелство.

Очакваме  активността и вдъхновението на ученическата общност на 163.ОУ  при реализирането на извънучебните дейности в училище !

 

 

 

 

Горе