163.ОУ " Черноризец Храбър "

Откриване на учебната година

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

Тържественото откриване на учебната 2017/2018г. ще се проведе в двора на 163.ОУ  от 9.30ч.

След тържеството, всички класове ще имат по 1 учебен час- час на класа.

На 19.09.2017г.,  от 18.15ч. , в актовата зала ще се проведе обща родителска среща за родителите на учениците от  II- VII клас. След  общата част- 30 минути, ще се проведе родителската среща по класове, с продължителност до  60 минути.

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

 

Горе