163.ОУ " Черноризец Храбър "

Oбучение на учители за работа с Web 2.0 – инструменти в учебния час

В периода между 30.07.2017 и 08.08.2017 г., в  гр. Барселона– Кралство Испания, по проект „Дигиталните компетентности на  учителите – за иновативен подход към учениците  от  XXI век“ ,  по  програма „Еразъм + “  , се проведе обучение на тема “Web 2.0 Tools for Effective Teaching and Project Work” .  В обучението участваха Катя Дойнова – директор на училището, Методи Стоянов -учител по английски език в начален етап и Снежина Айдарова -учител в група за целодневна организация на учебния ден. Те се запознаха с интернет инструменти за подобряване качеството на обучение и интерактивни online методи на обучение и работа с проекти. Основните продукти, които бяха заложени са продукти за презентации (www.prezi.com; www.mindmeister.com ), продукти за тестово оценяване и обратна връзка (анкети) (www.kahoot.com; www.canvanizer.com; www.surveymonkey.com и др.), продукти за развиване на творческото мислене при учениците (www.amara.com; www.voki.com; www.pixton.com и др.). Обучителите бяха от  ITT /институт за професионално обучение и квалификация/ от гр.Тарнобжек -РПолша/. В  курса участваха и педагози от  Гърция и Исландия.

Снежина Айдарова – учител ГЦОУД

Горе