163.ОУ " Черноризец Храбър "

Един различен час по природни науки

На 30.03.2017г., по покана на г-жа Катя Дойнова, учениците от седми клас се срещнаха с  доц. Ваня Стаменова от Института за космически изследвания и технологии към БАН. Тя представи на учениците и учителите по природни науки,  темата „Наблюдение и изследване на Земята от космоса – наука и бизнес“ .  От увлекателната презентация, учениците разбраха,че изкуствените спътници  заемат важно значение в живота на съвременния човек.  Освен като  GPS локация, те се използват за точни прогнози за времето, за изследвания в  областта на екологията, археологията и др.

За да можеш да работиш с космически технологии  утре, е необходимо сега в учебните часове по математика и природни науки да усвояваш и осмисляш основните понятия и зависимостите между тях.  Ето снимки от събитието.

Горе