163.ОУ " Черноризец Храбър "

Проект „Твоят час“- фаза 1

Клубът “ Чудният свят на растенията“ -4б клас, по проект BG05M2OP001-2.004-004„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)–фаза 1   на 24.02.2017г.  , посети Университетската Ботаническа градина. Учениците и техните ръководители г-жа Даниела Ризова и г-жа Теменужка Андреева се потопиха в живия непознат свят на растенията. Споделяме интересни снимки.

Горе