163.ОУ " Черноризец Храбър "

На гости на 4б клас

 На 10 март учениците от 4б клас, с класен ръководител г-жа Даниела Ризова, проведоха час с „Музейко“ в класната стая. Темата на урока бе избрана от самите ученици -Кристална решетка.  Те научиха интересни неща за:   структурата на веществата,   формите в природата,    кристалната решетка на различни вещества.С помощта на игра си припомниха за връзката на градивните частици при твърдите тела, течностите и газовете.В края на часа всеки ученик сам изработи част от кристалната решетка на солта. Часът провокира любознателността на децата и донесе много вълнение при откриването на структурата на веществата.

Горе