163.ОУ " Черноризец Храбър "

Прием в първи клас през учебната 2017/2018

  4 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Х 24 УЧЕНИЦИ = 96 У ЧЕНИЦИ

На заседание на ПС на 13.03.2017г., с протокол №5 се разгледа   Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на СО.

Тя е общовалидни за всички първокласници в София.

На заседанието не са приети допълнителни критерии. Класирането в 163.ОУ се извършва по системата за прием.

РАЙОН НА ПРИЕМ НА 163. ОУ

Прилежаща територия на училището

Блокове в жк. „Дружба-2“ с  с номера

278, 280, 281, 281А, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290

305, 306, 307, 308, 309, 310, 310А, 310Б, 311, 311 А, 312, 313, 322, 323, 324

401, 401А, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411
Административен район -карта
 

 

 

 

 

Горе