163.ОУ " Черноризец Храбър "

Резултати от олимпиадата по география и икономика – областен кръг

На 18.02.2017г.,  в София, в 21.СУ , се проведе областния етап на олимпиадата  по география и икономика. От 163. ОУ „Черноризец Храбър“ бяха класирани пет ученици, които показаха много добри резултати. Те са с най-висок брой точки от учениците в училищата на район „Искър“.
Ученикът Румен Венциславов Литов е на 20 място в София, от 107 явили се. Резултатите на 7 клас ще бъдат публикувани по-късно.
   Заслуга за добрата  подготовка и мотивирането на учениците да участват в олимпиадата има г-жа Йорданка Ненкова – учител по география и икономика в 163.ОУ.
163 ОУ
Габриела Петрова Генкова
VI
109
163 ОУ
Ивайла Драгомирова Стаменова
V
154
163 ОУ
Румен Венциславов Литов
V
178
163 ОУ
Калоян Ясенов Сотиров
V
168
Горе