163.ОУ " Черноризец Храбър "

Празник посветен на Васил Левски

На 20.02.2017г., от 15.00ч. в класната стая на 2.б клас учениците имаха час посветен на Васил Левски. Децата подготвени от г-жа  Снежина Айдарова-учител в група за целодневна организация на учебния ден, представиха интересни факти и спомени за Васил Левски.  След показаната презентация от учителя, те имаха  задачи за самостоятелна работа. Гост на събитието бе г-жа Стоянка Пейчева-зам.директор. Часът премина неусетно и бързо.

Представяме моменти от часа в снимки.

Горе