163.ОУ " Черноризец Храбър "

Подготовка за 01.03.2017г.

По проект  BG05M2OP001-2.004-0004  Твоят час – Фаза 1,  на 25.02.2017г., учениците от клуб по интереси  „Родолюбие“,с ръководител г-жа Людмила Георгиева- старши учител,  посетиха работилница за мартеници в Етнографския музей .  Заедно с родителите си, те  научиха за българската традиция за изработване на мартеницата и сами си направиха такива.

Учениците положиха цветя и  пред паметника на Апостола, защото делото му е велико и служи за пример на всички хора в България.

Горе