163.ОУ " Черноризец Храбър "

Посещение на фестивала „СУРВА 2017г. в гр.Перник

На 28.01.2017г., по проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, участници от клубовете „Родолюбие“ с ръководител Людмила Георгиева, „Моето семейство и Средецката Мала Света гора“ с ръководител Стоянка Пейчева и „Движение на ума и тялото“ с ръководител Катя Дойнова, посетиха фестивала СУРВА в гр.Перник.

В студения зимен ден,  ученици и  родителите  имаха възможност на живо да се запознаят с любопитни и интересни традиции и обичаи от цяла България. Във фестивалното дефиле участваха и кукери от балканските страни. Ето част от нашите снимки.

Горе