163.ОУ " Черноризец Храбър "

11.01.2017 – неучебен ден

Уважаеми ученици,учители и  родители,

Споделям съобщението от сайта на Столична община за 11.01. /сряда/,неучебен ден.
На 12.01.2017г.,  очакваме учениците и учителите в училище.

“ В над 70% от училищата на територията на Столична община все още цялостно или частично не е постигната необходимата температура за провеждане на учебни занятия. Ето защо 11 януари (сряда) ще бъде неучебен ден. В голяма част от училищата на по-високите етажи и в северните и северозападните крила от сградите температурите са под нормите. Според изискванията на Столичната регионална здравна инспекция за провеждане на учебен процес в училищата е нужно температурата в стаите да бъде над 18 градуса.
Замерванията продължават и очакванията са до четвъртък нужните температури да бъдат постигнати. 12 януари (четвъртък) ще е учебен ден, като в правомощията на директорите е да вземат решения за режима на работа в конкретното училище.
Проблемът със затоплянето на стаите идва от това, че по време на ваканцията отоплението е било намалено до минимум и отнема повече време температурата да бъде възстановена. „

С поздрав,
Катя Дойнова
Директор на 163.ОУ

Горе