163.ОУ " Черноризец Храбър "

Резултати от XVIII Софийски математически турнир,проведен на 19.11.2016г.

Резултати от състезанието в 163.ОУ

Броят на задачите за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор ( от 4 възможни), две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава подробно от състезателите.
Времетраенето на състезанието за учениците от 1 клас е 40 минути, а за учениците от 2 до 8 клас е 90 минути.
Оценяване:
• за верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки
• за верен отговор на 11 и 12 задачи се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки
• тринадесета задача при вярно решение се оценява с 10 точки
• максимален брой точки – 74

Горе