163.ОУ " Черноризец Храбър "

Покана за Събрание на родителите за излъчване на представители на Обществения съвет

Уважаеми Родители,

На основание чл.7 ал.3 от Правилника за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата свиквам събрание на представителите на класовете за избор на редовни и резервни членове на обществения съвет на 163.ОУ на   29.11.2016г. от 18.05ч. в учителската стая на училището.

Моля родителите  представители  на класовете да се запознаят с правилника  на обществения съвет прикачен по-долу.

 

Правилник на обществения съвет

Горе