163.ОУ " Черноризец Храбър "

Извънкласни форми- педагогически услуги

Уважаеми родители,

Представяме ви извънкласните дейности за учениците и контактите на ръководителите на формите.

Начало на заниманията 01.10.2016г. по график.

Моля свържете се с ръководителите на извънкласните дейности за записване в избраните от вас форми.

График на дейностите – педагогическа услуга 

Горе