163.ОУ " Черноризец Храбър "

Национална седмица на грамотността

Във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, приета с Решение № 606/ 10.08.2015 г. Министерският съвет на Република България и с Националния план за действие 2015-2016 г., Министерството на образованието и науката обявява  дните от 07 до 12 декември 2015 г. ,  за Национална седмица на грамотността.
В посочения период в 163.ОУ се предвиждат следните дейности:
Понеделник, 7 декември 2015 г.: „Любими приказни герои гостуват на най-малките”.  В актовата зала на 163.ОУ от  9.40  до 10.10, учениците от 6б клас ще запознаят децата от ПКл. и първите класове  с приказните герои.

Вторник, 8 декември 2015 г.: „Най-добър …” – състезание за най-добър четец, разказвач, по правопис.

В часовете по български език и литература в 3. и 4. клас, ще се проведат състезания за най-добър четец и разказвач.

Четвъртък, 10 декември 2015 г.: Маратон на четенето – четат публични личности;
Г-жа Веселина Седларска-журналист със силна и ясна гражданска позиция. Тя има  публикации  във  в. „Новинар“, сп. „Тема“ и др. медии.

12.30ч. среща с г-жа В.Седларска и ученици от 3-5 клас в „Европейския клуб“.
Петък, 11 декември 2015 г.: „Ден на книгата”: инициативи за подаряване и размяна на детски и юношески книги.   Инициативата е по класове в различно време от деня.
От 11.35 в кабинета по изобразително изкуство, ученици от клас ще разкажат  за това как се прави книга, а г-жа Емилия Радославова- учител по изобразително изкуство,  ще подреди изложба от книги, в  които има нейни  илюстрации.

Очаквайте снимки от седмицата.

 

Горе