163.ОУ " Черноризец Храбър "

Открит урок по родолюбие

На 12.11.2015г.,  в културния дом на община Искър,  сдружение „Българска история“ проведе открит урок по родолюбие с ученици от 163.ОУ и други училища от района.  Целта  на срещата бе да се  да20151112_16065220151112_162545 популяризира българската история.  В урока бяха включени няколко клипа, представящи личности увековечили имената си с любовта към България. Училището бе представено от г-жа Йорданка Ненкова учител по история и цивилизация и група ученици от седми клас.

Горе