163.ОУ " Черноризец Храбър "

Родителска среща за учениците от първи клас

На 08.09.2015г. от 18.15ч. в Актовата зала на 163.ОУ ще се проведе родителска среща .

Дневен ред:

1.Организация на учебната 2015/2016г.

2.Извънкласни дейности

3.Представяне на училищното настоятелство

От 18.40ч. ще се проведе среща  по класове.

Горе