163.ОУ " Черноризец Храбър "

За родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми Родители,

Вашите деца ЩЕ БЪДАТ ЗАПИСАНИ В 163.ОУ, само след представяне на оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

Срок за записване- до 05.06.2015г.

Попълването на свободните места ще бъде извършено на 10.06.2015 г.и 12.06.2015 г.
На 15.06.2015 г.  от 18.00ч., в Актовата зала на училището , ще се проведе обща  родителска среща .

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015

Горе