163.ОУ " Черноризец Храбър "

График на дейностите по приемане на учениците след 7.ми клас в държавните и общински училища за 2015/2016г.

Заповед  на МОН с график за дейностите по Наредба 11 за прием на учениците след 7.ми клас в държавните и общински училища за 2015/2016г

Заповед  за график на дейностите по приема след 7.клас през_2014/2015

Горе