163.ОУ " Черноризец Храбър "

Седмично меню за периода 23.03.2015-27.03.2015г.

Уважаеми родители,

Запознайте се с  меню  предлагано в училищния стол за текущата седмица.  Седмично меню

Горе